Samtalsterapi

Samtalsterapi inom psykosyntes har som syfte utifrån ett samtalsperspektiv att hjälpa individer att upptäcka, uppleva och uttrycka sina unika och universella möjligheter.

Du har allt du behöver inom dig!

Vi fokuserar på det friska hos människan och på att förverkliga vår inneboende potential. Genom att förstå sig själv kan vi lära oss att hantera och forma våra egna liv, att öka vår förmåga att leva medvetet och göra våra val utifrån vår egen vilja.

Det är ett kreativt sätt att lära känna sig själv på och vår vilja har en betydande roll. Tanke, känsla och handling hör ihop och det finns hela tiden utvecklings-möjligheter. Att hitta sin inre kraft, få balans, nå acceptans och älska sig själv kan ge en ny mening i livet, i syfte att finna och leva ett meningsfullt liv.

Fördelarna med samtalsterapi

Målet med samtalsterapi är att förbättra relationen med sig själv. Då ökar förståelsen och respekten för oss själva. Vi får lättare att relatera till andra.

Att ge sig tid till reflektion och vårda själen är minst lika viktigt som att träna kroppen. Kroppen och själen hör ihop och vi behöver balans för att få harmoni.

Samtalsterapi med psykosyntes

Samtalsterapi med psykosyntes som grund syftar till att lära känna sig själv på ett djupare plan och förstå varför vi agerar och fungerar som vi gör. Mycket har att göra med såväl uppväxt som händelser som skett i livet.

Vad är psykosyntes?

Psykosyntesen grundades av italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Han hämtade sin kunskap från flera olika håll och var inspirerad av tex Jung, Maslow, W James och Freud m flera.

Redan tidigt hade Assagioli egna tankar om hur Freuds teorier kunde utvecklas för att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, känslor, impulser, intuition och intellekt.

Psykosyntesens syfte utifrån ett samtalsperspektiv är att hjälpa individer att upptäcka, uppleva och uttrycka sina unika och universella möjligheter.

Välkommen att kontakta mig

Välkommen att höra av dig och boka ett första möte, för att se om det kan bli ditt första steg på en ny väg för DIG!